BouwSupport

Bestekken

Tekenservice

Bouwcoördinatie

 
 

Als zelfstandige onderneming is BouwSupport gestart in 1996, voortgekomen uit een reeds bestaand bouwkundig adviesbureau waarbij de al aanwezige ‘know how' werd versterkt en uitgebreid.


Onze kracht is het bundelen van de diverse disciplines in de processen van de bouwvoorbereiding en -uitvoering. U als architect of ontwikkelaar levert de ontwerp- of bestektekeningen, wij vervaardigen het bestek en / of bestek- en werktekeningen. In het verdere proces kunnen wij tevens zorgdragen voor de gehele of gedeeltelijke bouwcoördinatie. Alles natuurlijk in nauw overleg met u als opdrachtgever; het blijft uw ontwerp of initiatief waarbij wij uw visie nooit uit het oog zullen verliezen.


Door ons streven naar perfectie en synergie tussen de diverse disciplines zijn wij altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken zowel wat betreft de kennis van voorschriften en regels alsmede van toe te passen materialen en bouwtechnieken. Mede door onze achtergronden, ervaringen opgedaan bij aannemers, architecten- en adviesbureaus, kunnen wij ons zeer goed inleven in de eisen en wensen van onze opdrachtgevers welke bestaan uit projectontwikkelaars, architecten, instellingen, woningbouwcorporaties en aannemers. Maar ook de particulier weet met regelmaat onze werkzaamheden op waarde te schatten.


Mocht u daar als opdrachtgever prijs op stellen zijn wij in staat het complete voorbereidingsproces voor u uit handen te nemen; van ontwerp tot vergunningaanvraag en daarna eventueel de aanbesteding en uitvoering. Voor kleinere nieuwbouwwerken en verbouwingen hebben wij alle kennis in eigen huis. Indien gewenst kan voor het ontwerp een externe architect worden ingeschakeld.

BouwSupport

"Een huis wordt gebouwd om in te leven, niet om naar te kijken."


Francis Bacon

Engels filosoof en staatsman (1561-1626)